Montáž klimatizácie

Montáž monosplitu, čiže: jedna vonkajšia + jedna vnútorná jednotka, zahrnuté sú aj rozvody do 3 metrov.

280 + DpH

V montáži sú/nie sú zahrnuté:

 • rozvody v cene montáže sú do 3 metrov, za meter navyše: 25 Euro/m
 • 1x prerazenie steny z betónu, tehly, YTONGU do 25 cm (v prípade širšej steny cena sa navýši)
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou samospádom z vonkajšej jednotky do 5 metrov
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3x2,5 CYKY do 5 metrov
 • sprevádzkovanie klimatizácie
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu
 • záverečný protokol o montáži
 • príplatok za 5,0kW jednotku: 17 Euro
 • príplatok za 7,0kW jednotku: 35 Euro
 • príplatok za montáž na splátky: 60 Euro
 • nastavovanie WIFI ovládača nie je zahrnuté v cene montáže

• Výsledná cena montáže sa môže zmeniť ohľadom na reálny stav (materiál a práca navyše)